Жиі қойылатын сұрақтар
Депозиттер
Заңды тұлғаларға арналған қандай депозиттер бар?
Ақшаны толтыру және алу мүмкіндігі бар ыңғайлы депозит "Ыңғайлы" . Ақшаны толтыру және алу мүмкіндігі қарастырылмаған, қолайлы пайыздық мөлшерлемемен жинақтау салымы "Жинақтаушы" . «Овернайт» депозиті - бір күнге ақшаны орналастыру.
Кері байланыс үшін рахмет
Жауабы пайдалы болды
Депозит ашу үшін не қажет?
Депозит ашу үшін сіз банк бөлімшесіне жүгінуіңіз керек.
Кері байланыс үшін рахмет
Жауабы пайдалы болды
Депозит ашу үшін қандай құжаттар қажет?

Депозит ашудың міндетті шарттары - банкте ағымдағы шоттың болуы. Егер сіз Банктің қазіргі клиенті болсаңыз және сіздің ағымдағы шотыңыз болса, онда салым салған кезде Сізге Банктің ресми сайтында орналастырылған Банктік салым туралы шартпен танысып, осы келісімге қосылу туралы қол қою қажет. Банкте ағымдағы шот болмаған жағдайда, келесі құжаттардың тізімін ұсыну қажет: (құжаттар тізіміне сілтеме қосу - «Біріктірілген тізім» файлындағы тізімді қараңыз)

Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлғалар 
1.Қол қою үлгісі және мөр таңбасы бар, Банктің уәкілетті тұлғасы куәландырған немесе нотариалды куәландырған құжат (соңғысы клиенттің қалауы бойынша ұсынылады).
2.Қол қою үлгісі және мөр таңбасы бар құжатқа қол қою үлгілері қосылған тұлғалардың өкілеттіктерін растайтын құжаттардың (жалғыз құрылтайшының шешімі, құрылтайшылардың жалпы жиналысының шешімдері, бұйрықтар және өзге құжаттар) көшірмелері 
3.Клиенттің ағымдағы шотын жүргізуге (ағымдағы шоттағы ақшаға иелік етуге) байланысты операцияларды жүргізу кезінде қол қою үлгісі және мөр таңбасы бар құжатқа сәйкес төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлға (тұлғалардың) жеке тұлғасын куәландырушы құжаттың (құжаттардың) көшірмесі.
Оқшауланған бөлімшелер (филиалдар мен өкілдіктер) 1-3 тармақтардағы құжаттарға қосымша келесілерді ұсынуы тиіс:
4.Қоғамдық немесе дiни бiрлестiктiң жарғысында және оның филиалы немесе өкiлдiгi туралы ережеде көзделген тәртiппен сайланған (тағайындалған) қоғамдық немесе дiни бiрлестiктердiң филиалдары мен өкiлдiктерiнiң басшыларының өкілеттіктерін растайтын құжаттар (қоғамдық немесе дiни бiрлестiктердiң филиалдары мен өкiлдiктерi үшін).
5.Заңды тұлға филиал немесе өкілдік басшысына берген сенімхат көшірмесі (өзгеше нысандағы заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері үшін).
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер 1-3 тармақтардағы құжаттарға қосымша келесілерді ұсынуы тиіс:
6.Бюджетті орындау жөніндегі орталық уәкілетті органның рұқсаты.
Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Заңына сәйкес жоғарыда аталған құжаттарға қоса келесілерді ұсыну қажет:
7.Құрылтай құжаттары және (немесе) бағалы қағаздарды ұстаушыларының тізілімінен үзінді көшірме.
8.Рұқсат/лицензия (Клиенттің қызметі лицензиялауға жататын болса немесе  «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңына сәйкес рұқсат беру процедурасы арқылы жүзеге асырылатын жағдайда).
9.Атқарушы орган, заңды тұлға өкілінің жеке тұлғасын куәландырушы құжаттардың көшірмелері.
Қазақстан Республикасының бейрезиденті-заңды тұлғалар 
1.Қол қою үлгісі және мөр таңбасы бар, Банктің уәкілетті тұлғасы куәландырған немесе нотариалды куәландырған құжат.
2.Бейрезидентті салық төлеуші ретінде тіркеу туралы куәліктің көшірмесі.
3.Сауда тізілімінің немесе бейрезидент-заңды тұлғаны тіркеген орган, тіркеу нөмірі, күні және тіркеу орны туралы ақпараты бар, белгіленген тәртіпте мемлекеттік және орыс тіліне аудармамен расталған және қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық шартқа сәйкес апостильдірілген немесе заңдастырылған ұқсас сипаттағы басқа құжаттың   үзінді көшірмесінің түпнұсқасы немесе көшірмесі.
4.Қол қою үлгісі және мөр таңбасы бар құжатқа қол қою үлгілері қосылған тұлғалардың өкілеттіктерін растайтын құжаттардың (жалғыз құрылтайшының шешімі, құрылтайшылардың жалпы жиналысының шешімдері, бұйрықтар және өзге құжаттар) көшірмелері.
5.Клиенттің ағымдағы шотын жүргізуге (ағымдағы шоттағы ақшаға иелік етуге) байланысты операцияларды жүргізу кезінде қол қою үлгісі және мөр таңбасы бар құжатқа сәйкес төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлға (тұлғалардың) жеке тұлғасын куәландырушы құжаттың (құжаттардың) көшірмесі. 
Оқшауланған бөлімшелер (филиалдар мен өкілдіктер) 1-5 тармақтардағы құжаттарға қосымша келесілерді ұсынуы тиіс: 
6.Есепке алуды тіркеу фактісін растайтын заңды тұлға филиалын (өкілдігін) есепке алуды тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама. 
7.Тиісті филиал немесе өкілдік туралы мемелекеттік және (немесе) орыс тіліндегі ереже немесе оның нотариалды куәландырылған көшірмесі.
8.Қазақстан Республикасының бейрезиденті-заңды тұлға филиал немесе өкілдік басшысына берген сенімхаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі.
Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Заңына сәйкес жоғарыда аталған құжаттарға қоса келесілерді ұсыну қажет: 
9.Жеке дара атқарушы органды сайлау туралы құжаттар (жалғыз қатысушының шешімі немесе құрылтайшылардың (қатысушылардың, акционерлердің) жалпы жиналысының хаттамасы (хаттамадан үзінді көшірме).
10.Рұқсат/лицензия (Клиенттің қызметі лицензиялауға жататын болса немесе  «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңына сәйкес рұқсат беру процедурасы арқылы жүзеге асырылатын жағдайда).
11.Атқарушы орган, заңды тұлға өкілінің жеке тұлғасын куәландырушы құжаттар, көші-қон карточкасының көшірмесі (ЗТ өкілі жеке тұлғаны куәландырушы құжат ретінде шетелдік төлқұжатты ұсынған жағдайда).
Қазақстан Республикасының резиденттері - жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, кәсіби медиаторлар және шаруа (фермерлік) қожалықтары 
1.Қол қою үлгісі және мөр таңбасы бар, Банктің уәкілетті тұлғасы куәландырған немесе нотариалды куәландырған құжат (соңғысы клиенттің қалауы бойынша ұсынылады).
Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Заңына сәйкес жоғарыда аталған құжаттарға қоса келесілерді ұсыну қажет:
7.Мемлекеттік тіркеуді өткізгенін растайтын уәкілетті орган берген құжат.
8.ҚР заңнамасында белгіленген тәртіпте жеке кәсіпкерге лицензияланатын қызметті жүзеге асыру құқығына берілген лицензия.
Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-жеке кәсіпкерлер 
1.Қол қою үлгісі және мөр таңбасы бар, Банктің уәкілетті тұлғасы куәландырған немесе нотариалды куәландырған құжат.
2.Жеке тұлғаны куәландырушы құжат.
Таратылатын банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, олардың филиалдары, ерікті жинақтау зейнетақы қорлары (бұдан әрі – қаржы ұйымы)
1.Таратылатын қаржы ұйымының тарату комиссиясының қол қою үлгілері және мөр таңбасы бар, Банктің уәкілетті өкілі куәландырған немесе нотариалды куәландырылған құжат (соңғысы клиентің қалауы бойынша ұсынылады).
2.Бизнес-сәйкестендірме нөмірі бар құжаттың көшірмесі.
3.Банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату туралы акционерлердің жалпы жиналысының немесе сот шешімінің көшірмесі.
4.Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің тарату комиссиясын тағайындау туралы шешімінің көшірмесі.
5.Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уақытша әкімшілігін тағайындау туралы шешімінің көшірмесі.
6.Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банктік және өзге операцияларды жүргізу немесе сақтандыру қызметін (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығын беретін лицензиясынан айыру туралы шешімнің көшірмесі.
Шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілдіктер 
1.Қол қою үлгісі және мөр таңбасы бар, Банктің уәкілетті тұлғасы куәландырған немесе нотариалды куәландырған құжат. 
2.Дипломатиялық және консулдық өкілдікті тіркеуді растау туралы нота көшірмесі.
3.Бейрезидентті салық төлеуші ретінде тіркеу туралы куәліктің көшірмесі.
4.Қол қою үлгісі және мөр таңбасы бар құжатқа қол қою үлгілері қосылған тұлғалардың өкілеттіктерін растайтын құжаттардың (бұйрықтар және өзге құжаттар) көшірмелері.
5.Клиенттің ағымдағы шотын жүргізуге (ағымдағы шоттағы ақшаға иелік етуге) байланысты операцияларды жүргізу кезінде қол қою үлгісі және мөр таңбасы бар құжатқа сәйкес төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлға (тұлғалардың) жеке тұлғасын куәландырушы құжаттың (құжаттардың) көшірмесі. 
Кері байланыс үшін рахмет
Жауабы пайдалы болды
Шетел валютасында депозит ашсам болады ма?
Ия, сіз АҚШ долларымен, евромен және ресей рублімен депозит ашуға болады. Тек теңгемен орналастырылған «Овернайт» депозитін қоспағанда.
Кері байланыс үшін рахмет
Жауабы пайдалы болды
Депозит қанша уақытта ашылады?
Минималды уақыт - бір сағат, ең көп уақыт - бір күн ішінде.
Кері байланыс үшін рахмет
Жауабы пайдалы болды
Мен салымды толтыруға және салым мерзімі аяқталғанға дейін алуға құқысыз депозит ашсам болады ма?
Ия, сіз "Жинақтаушы" депозитін ақшаны толтыруға және алуға құқығынсыз аша аласыз, пайыздық мөлшерлеме салым мерзіміне байланысты болады.
Кері байланыс үшін рахмет
Жауабы пайдалы болды
Депозиттер бойынша пайыздық мөлшерлеме қандай?
Сыйақы мөлшерлемесі таңдалған кезеңнен, валютадан және орналастыру сомасынан / минималды қалдық сомасынан анықталады.
Кері байланыс үшін рахмет
Жауабы пайдалы болды
Мен салымды алып, толтыра аламын ба?
Ия, сіз "Ыңғайлы" салымын ең аз қалдық сомасында толтыру және ішінара алу құқығымен ашуға болады.
Кері байланыс үшін рахмет
Жауабы пайдалы болды
Заңды тұлғаға қанша депозит ашуға болады?
Заңды тұлғаға салымдарының шектеусіз түрін ашуға болады.
Кері байланыс үшін рахмет
Жауабы пайдалы болды
Егер депозитқа шектеулер салынған болса, пайыздар есептеледі ме?
Салым бойынша сыйақы шотташектеулер барына қарамастан есептеледі. Бірақ сонымен бірге депозиттен ақшаны алу шоттан шектеулер алып тастағаннан кейін ғана мүмкін болады.
Кері байланыс үшін рахмет
Жауабы пайдалы болды
Мен депозитімді жауып, сыйақымды жоғалтпай, ақшаны мерзімінен бұрын ала аламын ба?
Сіз салымды мерзімінен бұрын жаба аласыз, пайыздарды төлеу келісім-шарт бұзылған кезде әрекет ететін «талап» мөлшерлемесі бойынша жүзеге асырылады. Депозит түріне байланысты ағымдағы шотқа қайтарылады: 1) «Жинақтаушы» салымы үшін - салымшы салымды қайтаруға өтініш берген күннен бастап 30 күнтізбелік күннен кейін. 2) «Ыңғайлы» салымы үшін - салымшы салымды қайтаруға өтініш берген күннен бастап 7 күнтізбелік күннен кейін.
Кері байланыс үшін рахмет
Жауабы пайдалы болды
Қате орын алды
Техникалық себептерге байланысты сіздің өтінішіңізді қазір қабылдау мүмкін емес, кейінірек әрекетті қайталаңыз.
Өтінім қабылданды
Рақмет, сіздің өтініміңіз қабылданды. Біздің менеджер сізбен жақын арада хабарласады